Lyssna först!

 
4october2017-01-analys-op2 utan ram.jpg

Ni står i begrepp att ändra utformning på nuvarande lokaler eller flytta till nya. För att resultatet ska bli så bra som möjligt inleder vi med en enkät som riktar sig till alla era anställda. Syftet: att fånga upp de behov som finns i ert bolag och att skapa engagemang kring förändringen. Enkäten baseras på många års erfarenhet och frågorna skräddarsys helt efter era behov!

Enkäten används oftast tillsammans med djupintervjuer med representanter för era olika avdelningar för att ge en fylligare bild av både nuläge och önskat nyläge.

Är du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig!

 
 
nyhetMiriam Eichler