Tankar från vår finfrukost

det fjärde lagret.jpg

I förra veckan hade vi finfrukost med inbjudna. Temat var Internet of Things och hur det kommer att påverka våra arbetsplatser. Thomas Nathorst-Böös var med och skrev följande inlägg på Linkedin.

“I ett inspirerande samtal på Spectrum Arkitekter utforskade vi vad som så kan kallas ett fjärde lager: Den digitala byggnaden. 

Den gradvisa utveckling av uppkopplade hus växer nu exponentiellt. Där alla installationssystem kommunicerar med varandra, levererar ljus och klimat efter behov med största energieffektivitet. Kopplar upp oss vid behov, låter algoritmer styra ljudbilden, ändrar ytskiktens egenskaper, projicerar bilder: "Fluid neon origami trick" eller minnet av bokhyllan i ett båthus.

För att styra detta behövs indata. Det kan handla om att individen ger kommandon med rösten, be Siri göra i ordning rummet för videokonferens. Men framförallt att fånga upp vad som pågår med hjälpa av sensorer. Som mäter luftkvalitet, ljudnivåer, människors rörelsemönster. Och anpassar sig efter behov. Ger underlag för automatisk justering av det som inte funkar så bra. Att även skala upp att gälla kommunicerande byggnader, bostäder, trafiksystem, ja hela staden.

Bilden av en måhända funktionell, hållbar och hälsosam plats väcker förstås också många funderingar. En uppenbar fråga handlar om integritet och det bedrägliga ordet sensorer. Som redan idag är allt från termometer till videokameror kopplade till ansiktsigenkännande program. Och i nästa steg kanske innebär kontroll av hur vi använder våra mobiler och s.k. klockor som nu kan registrera hälsodata som puls och blodtryck.”

 
 
 
hos spectrumMiriam Eichler