Det här klickar vi på vecka 39

"Conserving energy has been essential for humans' survival, as it allowed us to be more efficient in searching for food and shelter, competing for sexual partners, and avoiding predators," said Boisgontier, a postdoctoral researcher in UBC's brain behaviour lab at the department of physical therapy, and senior author of the study. "The failure of public policies to counteract the pandemic of physical inactivity may be due to brain processes that have been developed and reinforced across evolution."

Bildkälla: Science Daily

Bildkälla: Science Daily

Den här veckan lägger vi extra uppmärksamhet på hjärnaktivitet, och vill framför allt lyfta fram den här artikeln från Science Daily.

Vi uppmuntras ofta till att vara mer fysiskt aktiva, och ändå går trenderna mer och mer åt motsatt håll. Nu har det gjorts en studie som kan komma med en förklaring. Den går ut på att våra hjärnor dras till stillasittande beteenden. Testpersonerna i studien behövde uppbåda extra hjärnkraft när de skulle försöka undvika fysisk aktivitet.

Mycket intressant artikel och något som pekar på att hjärnan måste tas med i stor beräkning vid utformning av arbetsplatser. 
klick!Miriam Eichler