Mer semester-om du tränar. Det lovar bostadsföretaget Mimer sina anställda!

Målet med hälsosatsningen är att minska stressen och sjukskrivningar hos de anställda, nu har den satsningen utvärderats. Samtidigt har vi på Spectrum Arkitekter arbetar med att utforma bostadsföretaget Mimers nya arbetsplats som är aktivitetsbaserad, vi tror att även det kan motverka stillasittande arbete och uppmuntra till mer rörelse!

runners-635906_640.jpg
nyhetHeidi Edholm