Fabege Stockholms innerStad

I vår roll som Fabeges rådgivande arkitekt har vi fått uppdrag i 14 av Fabeges fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheternas historia har varit allt från tidigt sekelskifte till sent 60-tal och en del av utmaningarna har varit att bevara och lyfta fram husens karaktärer och samtidigt anpassa dem efter dagens krav på funktion. Fokus har legat på hög kvalitet och unika och långsiktiga lösningar, precis som det ska vara!

Projekten har handlat allt från fastighetsförädling, trapphusrenoveringar, fasadförändringar och bygglovsansökningar, projekteringar och i viss mån tillbyggnader. Projekten har ofta startat som tidigt säljmaterial till A- samt I-projektering till färdigställda lokaler. 

 

 

Klicka på bilderna för att se mer


Fastigheter i urval