FASTIGHETSUTVECKLING

 

Från strategi och analys till inflyttningsbara lokaler

Vi deltar i hela processen från strategi och analys till förändringsledning och inflyttningsbara lokaler. Vårt arbetssätt är utvecklat för att snabbt och effektivt ta fram lättförståeliga och tydliga inplaceringsskisser åt tilltänkta hyresgäster, och ser till att steget till byggd/ombyggd lokal går smidigt. Vi hjälper till att omvandla kostnader till intäkter och har stor erfarenhet av att analysera och utveckla dåligt utnyttjade ytor och lokaler för att istället skapa attraktiva och smart nyttjade fastigheter.

En viktig del av vårt arbete är att matcha lokalens förutsättningar med hyresgästens behov. Vår långa erfarenhet av olika verksamheters behov gör arbetet smidigt, med bra resultat för både fastighetsägare och hyregäst.


Vi jobbar bland annat med

 
logos.png