process.jpg
 
 

Kommunikation är nyckeln till ett lyckat samarbete, och ett lyckat samarbete är nyckeln till ett lyckat resultat.

Vi har alltid en nära och tight dialog med er genom hela resan och processen anpassas alltid efter projektet, aldrig tvärtom. Nu börjar det!   


24oct2017-gulram-alt3.jpg

1.Inramning

Under denna etapp fastställer vi tillsammans med er och er projektledning strategiskt ramverk, organisation, projektplan och lär känna varandra. I workshop går vi igenom mål, vision och vilka mätbara punkter och aktiviteter som ska skapas för nya kontoret, samt de olika avdelningarnas arbetssätt och behov av funktioner.

 
4october2017-01-analys-op1.jpg

2.Analys

Här undersöker, diskuterar och analyserar vi era behov och börjar modellera om utmaningar till möjligheter. För att göra detta på bästa sätt använder vi oss av olika metoder som till exempel studiebesök, workshops och skräddarsydda enkäter – vilka beror på vad som är optimalt för just ert projekt. Processen anpassas alltid efter projektet, aldrig tvärtom. Nu förankrar vi projektets ramar och samarbetar oss vidare till nästa steg. 

 
4OCT-2017-02-PROGRAM-C.jpg

3.Program

Här beskriver vi och lägger fram olika typer av lösningar. Vi fattar beslut om budget, lokalprogram, underlag för beslut och flödesscheman. 

 
kindvall-03-gestaltning-final-NY-01.jpg

4.Gestaltning

Nu visualiserar vi det föreslagna resultatet och hur det kommer att se ut och fungera – allt tillsammans med er såklart. Vi börjar också färglägga visionen – nu ser ni en bild av resultatet sakta men säkert växa fram.

 
14sept2017-04-genomforande.jpg

5.Genomförande

Vi börjar närma oss! Här kommer handlingar och beskrivningar vilka är underlag och juridiska överenskommelser med era leverantörer. Låter det trist? Det är det inte – nu når vi ju resultatet som vi har arbetat mot!

 
johannak-05-uppfoljning.jpg

6.Uppföljning

Implementering, utvärdering och utveckling är en del av projektet. Resultatet ska kunna fortsätta att utvecklas även när vi är klara med vår del, och nu har vi gjort det möjligt. Tillsammans har vi skapat något som kan fortsätta att formas både med och in i framtiden.


 
IMG_8218.JPG

Vi är övertygade om att de bästa projekten är de som aldrig tar slut – tiden stannar ju inte bara för att vi är klara med vårt

Ni kommer att fortsätta att röra er framåt, utvecklas och förnyas, och det vill vi att ni ska kunna göra på bästa, mest effektiva, kreativa och trivsamma sätt. Därför skapar vi alltid miljöer som ger utrymme att utvecklas över tid.

Vi gör gärna uppföljningar för att vi vill veta hur det går, men också för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas själva. Vi vill alltid lära oss mer – därför går vi in i varje ny utmaning inte bara med all vår erfarenhet, kompetens och kunskap, utan också med öppna sinnen och ett genuint intresse för nya synsätt, tankar och idéer. Vi lär oss något av er!