Fastighetsprojekt

 

Vi jobbar i många olika projekt: både små och stora, i olika forum, med olika människor med olika behov. Vi deltar i hela processen från strategi och analys till förändringsledning och inflyttningsbara lokaler. Vårt arbetssätt är utvecklat för att snabbt och effektivt ta fram lättförståeliga och tydliga inplaceringsskisser åt tilltänkta hyresgäster, och ser till att steget till byggd/ombyggd lokal går smidigt. Vi hjälper till att omvandla kostnader till intäkter och har stor erfarenhet av att analysera och utveckla dåligt utnyttjade ytor och lokaler för att istället skapa attraktiva och smart nyttjade fastigheter.

Varje utmaning är unik och har därför fått sina egna lösningar och uttryck. Här nedan kan du spana in ett urval av vad vi har gjort!