KONTOR

 

 Ett välfungerande kontor utformas efter vilka människor som är där, vad de gör och vad som får dem att må bra, vara produktiva och känna motivation.

För att hjälpa dig måste vi förstå din verklighet; affärsmål, dina anställda, ditt varumärke/marknad och dina kunder. Då kan vi tillsammans definiera var organisationen står, vart ni ska och hur ni kommer dit.

Vi deltar i hela processen, från strategi och analys till en inflyttningsklar lokal med en tydlig uppföljning mot uppställda mål. Vi digitaliserar ständigt vårt eget arbete och erbjuder våra kunder bland annat online-enkäter, digitala idélådor, beläggnings- och flödesmätningar samt omvärldsanalys.

Alla företag och organisationer är olika. Även om vi var bland de första att göra aktivitetsbaserade kontor så utgår vi från att det bästa kontoret innehåller rätt blandning av rumsliga miljöer och dessutom förändras i takt med att arbetssätten gör det.

Hållbarhetsfrågor är alltid en del av våra projekt och vi har i flera uppdrag fått möjlighet att tillsammans med ledande miljöinstitut och företag utveckla deras arbetsplatser. Vi har även aktivt deltagit och delvis bekostat IVLs senaste forskningsprojekt inom återbruk av inredning.


Inspireras av våra projekt