KONTOR

 

 Ett välfungerande kontor utformas efter vilka människor som är där, vad de gör och vad som får dem att må bra, vara produktiva och känna motivation.

För att hjälpa dig måste vi förstå din verklighet; affärsmål, dina anställda, ditt varumärke/marknad och dina kunder. Då kan vi tillsammans definiera var organisationen står, vart ni skall och hur ni kommer dit.

Vi deltar i hela processen från strategi & analys till en inflyttningsklar lokal med en tydlig uppföljning mot uppställda mål. Vi digitaliserar ständigt vårt eget arbete och erbjuder våra kunder bl.a. online-enkäter, digitala idélådor, beläggnings- och flödesmätningar samt omvärldsanalys.

Alla företag och organisationer är olika. Även om vi var en av de första att göra aktivitetsbaserade kontor så utgår vi från att det bästa kontoret innehåller rätt blandning av rumsliga miljöer och dessutom förändras i takt med att arbetssätten förändras.

Hållbarhetsfrågor är alltid en del av våra projekt och har i fler uppdrag fått möjligheten att tillsammans med ledande miljöinstitut och företag utveckla deras arbetsplats, t.ex. Håll Sverige Rent, IVL och SEED KTH.  Vi har även aktivt deltagit och delvis bekostat IVLs senaste forskningsprojekt inom återbruk av inredning.


Inspireras av våra case