Framtidens arbetsplatser 

Vi på Spectrum har grundat Living Work Lab - ett närverk av människor och organisationer som med nya infallsvinklar och kompetenser utforskar nya sätt att arbeta med utveckling av arbetsplatsen. Living Work Lab baserar sitt arbete på mänskliga data och skapar metoder för kontinuerlig anpassning och förbättring av arbetsplatser.