Netigate_web_017.jpg

Ett dynamiskt kontor som förändras med de anställda

När Netigate ville förbättra sin arbetsmiljö och skapa ett kontor som skulle lyfta deras varumärke var vi på Spectrum både fastighetsägarens arkitekt samt inredningsarkitekt. Designen skulle återspegla företagets värdeord och bli en attraktiv arbetsplats åt befintliga såväl som nya rekryteringar.

Resultatet blev en fin variation av inredning, med byggrelaterade detaljer, så som undertak och installationslösningar.

Kort sagt skapade vi en dynamisk och flexibel kontorslösning som redan har möblerats om 3 gånger till detta snabbrörliga företag.


MILJÖ: Tegelfastighet från slutet på 60-talet
LOKAL: 1033 kvm på Drottninggatan i Stockholm
PROJEKTET PÅGICK: 8 månader