arbetsprocess KONTOR

Kommunikation är nyckeln till ett lyckat samarbete, och ett lyckat samarbete är nyckeln till ett lyckat resultat. Vi har alltid en nära och tight dialog med er genom hela resan och processen anpassas alltid efter projektet, aldrig tvärtom. Nu börjar det!   


24oct2017-gulram-alt3.jpg

1.Inramning

Under denna etapp fastställer vi tillsammans med er och er projektledning strategiskt ramverk, organisation, projektplan och lär känna varandra. I workshop går vi igenom mål, vision och vilka mätbara punkter och aktiviteter som ska skapas för nya kontoret, samt de olika avdelningarnas arbetssätt och behov av funktioner.

 
4october2017-01-analys-op1.jpg

2.Analys

Här undersöker, diskuterar och analyserar vi era behov och börjar modellera om utmaningar till möjligheter. För att göra detta på bästa sätt använder vi oss av olika metoder som till exempel studiebesök, workshops och skräddarsydda enkäter – vilka beror på vad som är optimalt för just ert projekt. Vid fördjupad analys samarbetar vi med vårt analysgäng på Living Work Lab. Processen anpassas alltid efter projektet, aldrig tvärtom. Nu förankrar vi projektets ramar och samarbetar oss vidare till nästa steg. 

 
4OCT-2017-02-PROGRAM-C.jpg

3.Program

Här beskriver vi och lägger fram olika typer av lösningar. Vi fattar beslut om budget, lokalprogram, underlag för beslut och flödesscheman. 

 
kindvall-03-gestaltning-final-NY-01.jpg

4.Gestaltning

Nu visualiserar vi det föreslagna resultatet och hur det kommer att se ut och fungera – allt tillsammans med er såklart. Vi börjar också färglägga visionen – nu ser ni en bild av resultatet sakta men säkert växa fram.

 
14sept2017-04-genomforande.jpg

5.Genomförande

Vi börjar närma oss! Här kommer handlingar och beskrivningar vilka är underlag och juridiska överenskommelser med era leverantörer. Låter det trist? Det är det inte – nu når vi ju resultatet som vi har arbetat mot!

 
johannak-05-uppfoljning.jpg

6.Uppföljning

Implementering, utvärdering och utveckling är en del av projektet. Resultatet ska kunna fortsätta att utvecklas även när vi är klara med vår del, och nu har vi gjort det möjligt. Tillsammans har vi skapat något som kan fortsätta att formas både med och in i framtiden.