Rädda Barnen

RäddaBarnen_web039.jpg

Ett aktivitetsbaserat kontor med barnasinnet kvar

RäddaBarnen_web052_kvadrat.jpg

Rädda Barnen kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och arbetar idag i över 120 länder. En global organisation som når ut och gör skillnad för barn i hela världen. När Rädda barnen skulle flytta till nytt kontor ställde vi oss frågan hur arbetsmiljön kunde påminna besökare och anställda att alltid se barnets perspektiv. Det första man möts av är därför en miljö med möbler i tre gånger sin storlek, där man får känslan av hur världen ser ut från ett barns perspektiv. En yta som snabbt kommit att kallas Killevippenrummet, från Astrid Lindgrens saga om Nils Karlsson Pyssling.

Av Rädda Barnens insamlade pengar går hela 90% till insatser för barn. Så att hålla kostnader nere och återanvända möbler och material var en viktig del av detta projekt.

Kärnan i lokalen är den stora öppna trapphallen som sträcker sig genom tre våningar. De anställda följer den röda tråden uppför trappan som består av text från hela barnkonventionen. Denna text återfinns sedan på alla glaspartier och kombineras med aktivitetsbaserade miljöer inspirerade av Astrid Lindgrens sagovärld.PLATS:  Alviks Strand
ÅR: 2018
PROJEKTTID:  1 år