Spectrum_TTR_HiRez3_ (8 of 15).jpg

En aktivitetsbaserad arbetsplats med plats för klienter, kunder och mycket färg!

När Trygghetsrådet skulle implementera ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt skapade vi på Spectrum en ny modern mötesplats för dem, deras klienter och kunder. En användarresa togs fram där Trygghetsrådets anställda, kunder och klienter fick svara på frågor om hur de upplevde miljön idag. Vi workshopade ihop, gick på studiebesök, genomförde undersökningar och intervjuer för att samla in så mkt information som möjligt innan vi gick in i gestaltningsfasen. Med de nya kunskaperna som rättesnöre skapades ytor där företag och klienter lätt kan mötas på ett otvunget sätt. En dynamisk och välfungerande mötesplats, allt i nära samarbete med Vasakronan.

VAD: Nytt aktivitetsbaserat huvudkontor
LOKAL: Yta knappt 4000 kvm
HUR LÄNGE PROJEKTET PÅGICK:  ca 1 år