Vår verktygslåda FÖR ANALYSER

 
 

Vi utgår alltid från människan. Ett enkelt sätt att få människor mer engagerade i sin arbetsplats är att ge dem möjlighet att göra sin röst hörd, att kunna påverka och att se att saker och ting ändras till det bättre hela tiden.

I början av ett projekt inleder vi alltid med en analys av människorna som vistas i lokalerna, hur man jobbar och den fysiska platsens förutsättningar och möjligheter. Vid fördjupade analyser samarbetar vi med vårt analysgäng på Living Work Lab.

Vi har valt ut de verktyg som är relevanta för dig som arbetar med att utveckla arbetsplatsen. Vi har sedan, baserat på vår långa erfarenhet av arbetsplatsutveckling, anpassat frågor och mätpunkter till er värld.

Oavsett vilka verktyg ni behöver, så hjälper vi er från ax till limpa. Vi anpassar, sätter upp, genomför och analyserar resultaten.  

Låter det komplicerat? Nja, tack och lov finns det numera smarta digitala verktyg som gör hanteringen mycket smidigt och till en låg kostnad. Och man behöver inte köpa system, man kan hyra dom istället.

Och självklart använder vi själva vår verktygslåda.

Hör av er till oss på 0701-44 60 60, fredrik@livingworklab.se för att få reda på mer.

 1.     Digitala enkäter:  

Bästa köp när…

Du håller på att planera för att göra om nuvarande arbetsplats eller flytta till en ny plats. Då kan du med hjälp av en enkät skapa engagemang hos medarbetarna och fånga upp vad de saknar i nuvarande arbetsplats, vad de tycker är viktigt och vill ha i den nya arbetsplatsen. Vi har även utvecklat en skräddarsydd enkät för uppföljning och utvärdering av er nya arbetsplats som är lämplig att göra 6-9 månader efter inflyttning. I den utvärderar vi hur mycket man använder olika platser, ytor och förslag på förbättringar.

Att komma igång

Vi rekommenderar att skicka ut enkäten strax efter att det kommuniceras att ni skall flytta, göra om arbetsplatsen eller utvärdera. För att få ut bästa resultat bör vi inleda med några intervjuer med medarbetarna för att kunna skräddarsy frågorna. Vi kommer med textförslag på mailutskicket, går igenom frågorna med er, adminstrerar enkäten och ger support till de som behöver svara om så behövs. Vi använder systemet Responster.com som standardlösning, men kan använda SurveyMonkey, Windows 365 eller liknande system vid förfrågan.

Resultat

 • Analys med benchmark, variationer mellan olika avdelningar och tolkning av fritextsvar. Fullständig rapport i PDF-format

 • Executive summary med rekommendationer på förändringar i den fysiska miljön

 • Presentation för projektgrupp och styrgrupp

Skärmavbild 2018-11-19 kl. 20.03.12.png

2. Digital idélåda

Bästa köp när…

Din nya arbetsplats är klar för inflyttning och ni vill ha idéer från medarbetarna för att bibehålla engagemanget och få idéer till förbättringar. Genom att använda en digital idélåda är det möjligt att samla, lagra, organisera, prioritera och testa nya idéer.

Att komma igång

Alla anställda får tillgång till en webbplats och en app där de kan lämna förslag och ge feedback på andras förslag. Vi rekommenderar att tjänsten öppnas först efter att det kommunicerats vid ett personalmöte eller liknande. För att få ut mesta möjliga rekommenderar vi även att ni utser några interna ambassadörer som kan fånga upp frågor och påminna medarbetarna att lämna idéer och ge feedback.

En bra idé är att ha den digitala idélådan på en dator eller Ipad vid kaffemaskinen eller i lunchrummet. Vi hjälper er att installera och anpassa lösningen efter era förutsättningar. Vi hjälper även till att prioritera och konkretisera idéerna i rumsliga lösningar. Vi gör detta tillsammans med ideation360.com.

Resultat

 • Engagerade medarbetarna som känner att de får vara med att påverka

 • Idéer från hela organisationen, inte bara några få utvalda

 • Prioritering av idéer baserat på medarbetarnas feedback

 • Konkretisering av idéerna i rumsliga lösningar

 • Presentation för arbetsplatsens projektgrupp 

Skärmavbild 2018-11-19 kl. 20.11.47.png


3. Space analytics

Bästa köp när…

När du funderar på hur ni kan gå från glest befolkade kontor till arbetsplatser för samverkan och innovation och samtidigt spara hyrespengar. Du har läst att cirka 30-40% av ytan och möblerna på en arbetsplats är underyttnyttjade – men ofta vet man inte vilka och varför? Och att fråga medarbetarna ger ofta mycket stor felmarginal. Vi kan med hjälp av sensorer och beacons mäta vilka skrivbord som används och hur mycket, vi ser hur många som sitter i mötesrum. Vi använder en teknik som inte mäter på personnivå. Baserat på data från sensorerna utvärderar vi under- och överutnyttjade ytor på din arbetsplats, tar reda på varför och kommer sedan med förslag på ändringar i möblering, ljussättning, luft och liknande för att använda lokalerna bättre.

Att komma igång

Med hjälp av våra partners installerar vi sensorer i valda delar av lokalen, beroende på behov. Efter 6-8 veckors insamlande av data går vi sedan igenom resultaten och kommer med en första analys och rekommendation. Vi samarbetar i detta fall med Tyréns och Yanzi.

Resultat

 • Heatmap över era lokaler

 • Statistik och analys på nyttjandegrad av skrivbord, mötesrum och gemensamma ytor.

 • Förslag på förbättringar i den rumsliga mijön

Skärmavbild 2018-11-19 kl. 20.16.36.png